Norbert

Prezes Zarządu

Norbert zapewnia ciągły rozwój, funkcjonowanie i koordynowanie działalności spółki. Dba o przyjazną i niekomercyjną atmosferę każdego dnia!

Dorota

Główna księgowa

Dorota nadzoruje, analizuje, pomaga i rozlicza. Doskonale zna się na liczbach oraz zawiłościach księgowych i podatkowych.

Justyna

Starszy specjalista ds. rekrutacji

Justyna jest ekspertem w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych talentów oraz dba o employer branding. Dba o pełne brzuchy w pizza poniedziałki.

Kasia

Specjalista ds. kadr i płac

Kasia zatrudnia, nalicza i rozlicza pracowników. Świetnie zna się na systemie kontrolowania kadr. 

Jadwiga

Starszy specjalista ds. księgowości

Jadwiga analizuje i kalkuluje. Świetnie zna się na sprawach księgowych i podatkowych. 

Kasia

Asystentka ds. księgowości

Kasia dba o obieg dokumentów księgowych, obsługę administracyjną i wspiera dział księgowości. Zapewnia witaminy w owocowe wtorki.